Woensdag 08 Mei 2019, 19:30 - 22:00

Romeinse archeologie in de ViA15: het Bemmelse grafveld … en meer

In november 2017 werd nabij Bemmel tijdens archeologisch proefsleuvenonderzoek in het kader van de ViA15 (de nieuwe verbinding van de A15 met de A12) een stenen grafkist aangetroffen. Het bleek de eerste tastbare aanwijzing voor een bijzondere vindplaats. In de maanden die volgden werd in alle stilte een compleet en vrijwel gaaf Romeins grafveld opgegraven. Ook het veld waar de doden werden gecremeerd bleek precies in het tracé van de ViA15 te liggen. Op dit moment worden de gegevens uitgewerkt en vindt specialistisch onderzoek plaats. De vele intacte grafgiften, waaronder complete serviezen, bronzen schalen en een balsemflesje, getuigen van de rijkdom van de overledenen. Rijkswaterstaat, initiatiefnemer van de ViA15 organiseerde bij aanvang van de Romeinenweek 2018 met gepaste trots drie publieksdagen in Bemmel alwaar de eerste resultaten en de mooiste vondsten aan het publiek werden gepresenteerd.

Geoarcheoloog Dr. René Isarin, directievoerder en adviseur van Rijkswaterstaat, neemt u op 8 mei a.s. mee in de ontdekking van het Bemmelse grafveld en geeft een doorkijkje naar wat de ViA15 nog aan Romeins erfgoed in petto heeft.     

Go To Top